Zendelingen login
Menu

Walter en Corien Waheed – van de Velde

Thuisfront

Walter en Corien ontmoetten elkaar in Pakistan en zijn daarna getrouwd. Als zendelinge vertrok Corien naar Pakistan via Interserve. Al jong wist ze dat ze naar het buitenland wilde om de zending in te gaan. Deze roeping bleef ook toen ze volwassen was. Daarnaast hechte ze er veel waarde aan om aldaar de bevolking echt wat te bieden aan kennis en vaardigheden. Walter heeft zich altijd aangetrokken gevoeld tot onderwijs en met name de Christelijke minderheid van Pakistan. Daarom doet hij naast zijn werk als taalleraar 50% vrijwilligers werk in het verzorgen van Bijbelstudies en leerprogramma’s die een goede onderbouwing geven aan het Christelijk geloof.

Waar en hoe?

We hebben samen het project Tameer opgezet, waarbij we cursusleiders trainen die in de rest van Pakistan cursussen geven aan gemeente-kader. We hebben de eerste facilitators getraind in Bijbelstudievaardigheden en eenvoudige Exegese oefeningen. Deze cursussen worden ook gebruikt om bekwame theologen de mogelijkheid te bieden om relevante antwoorden te geven. Dit met behulp van een gedegen exegese in de Pakistaanse context. 

Doelgroep en doelstelling

Predikanten, oudsten, jongerenwerkers en aankomend leiderschap discipelen. De Bijbel relevant maken voor de maatschappij en context waarin mensen leven.

Impact: Gemeenteleden vinden een betere weg naar de toekomst door de Bijbelse waarden toe te passen in een levende relatie met God.  

Zendingsveld

Pakistan, officieel de Islamitische Republiek Pakistan, is een land in Zuid-Azië dat ligt op het Indische subcontinent, grenzend aan India, Afghanistan, Iran, China en aan de Arabische Zee. De hoofdstad is Islamabad. Met een inwoneraantal van 193.238.868 (2013) staat Pakistan op de zesde plaats in de Lijst van landen naar inwonertal. Pakistan maakte oorspronkelijk samen met India en Bangladesh deel uit van Brits-Indië.

Meer over Pakistan

Activiteiten

  • Ontwikkelen van praktische cursussen om vaardigheden van kerkleiding te ontwikkelen. 
  • Anderen trainen om deze cursussen te kunnen geven in gemeenten en christelijke instellingen. 
  • De cursussen zijn Bijbelstudievaardigheden, Basis exegese, pastorale gespreksvaardigheden, opzetten van diaconale projecten en leiderschapsvaardigheden.
  • Ontwikkelen van materiaal voor tienergroepen en preekschetsen.  
  • Ontwikkelen van een begin van een Pakistaanse contextuele theologie door exegese over: echtscheiding, heilig leven, de vraag naar de doop, vragen die op jongeren afkomen vanuit hun Moslim klasgenoten. 

Uitdagingen

Slechts 4% van de bevolking in Pakistan is Christen. Christenen worden vaak als onrein beschouwd en als degenen die het vuile werk moeten opknappen. Dat is zwaar, omdat ze daardoor worden gezien als ‘tweederangs’ burgers. Een probleem is de relevantie van de kerk. Zowel in spirituele opzicht, als in de ontwikkeling van gemeenteleden. Er wordt te weinig nagedacht over de eigen rol in de samenleving. Velen verdwijnen daardoor uit zicht van de kerk. Onenigheid en groepsvorming komt de groei van de gemeenten en de sociale cohesie ook niet ten goede. Kleine pinkstergemeenten worden gestart vanuit onvrede, maar de beperkte kennis van de predikanten vormt een gevaar voor dwaalleringen.  Aan de andere kant is er een constante druk op Christenen als gevolg van discriminatie. Soms vormt dit de verleiding tot een beter leven door zich te bekeren tot de Islam. Van belang is sterk leiderschap dat zich inzet voor de armen en een voorbeeld is voor de gehele gemeente. 

Andere zendelingen in Pakistan

 
Hoe vormen we een thuisfront?
 
Adopteer een zendeling
 
Hoe word ik een VPE Zendeling?
   VPE Facebook pagina   VPE rss pagina
© 2017 VPE Zending | Giften zijn welkom op: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE Zending | Disclaimer | Privacyverklaring | Sitemap