Zendelingen login
Menu

Theo en Jinke de Jong

Contactinformatie

77a Milkwood Drive
Old Place
Knysna 6571
South Afrika

Thuisfront

Nienke Mast-Oostijen
0517-850699

   

Eind 2011 zijn Theo en Jinke de Jong samen met hun twee zoons Dooitze en Ruben naar Zuid-Afrika vertrokken. Dooitze studeert Theologie in Leuven, België en Ruben zit op de Knysna High School in Zuid-Afrika. Daarvoor woonden ze in Kollumerzwaag, Noordoost-Friesland.

In 2009 werden we geroepen door God om te gaan werken met kinderen en jongeren in Zuid-Afrika om hen te helpen bouwen aan een hoopvolle toekomst. Het was nooit eerder in ons opgekomen om zelf de zending in te gaan. Het overkwam ons dus. 
Doordat wij beiden, ieder afzonderlijk, zo duidelijk de roeping hebben ervaren, hebben we nooit getwijfeld. Steff Bos heeft een lied in het Afrikaans geschreven: ‘Jou land is my land’ en zo voelt Zuid-Afrika voor ons, een nieuw ‘thuis’. Hier zijn wij heel dankbaar voor.

Waar en hoe?

Theo en Jinke werken voornamelijk in de plattelandsgebieden aan de westkant van Knysna. Dit is een stadje in de Westkaap van Zuid-Afrika. Het werkveld zijn scholen en het organiseren van Kids Events en jeugdavonden. Het doel is de kinderen en jongeren te begeleiden in het maken van de juiste keuzes voor hun toekomst gebaseerd op de Bijbel.

Facebook persoonlijk: https://www.facebook.com/theo.dejong.18

Doelstelling

Ons doel is dat kinderen en jongeren de juiste keuzes maken voor een hoopvolle toekomst. Als zij hun keuzes maken op grond van de Bijbel, op grond van Gods principes, dan zal de toekomst voor hen beter worden dan wanneer ze dit niet doen. 

Zendingsveld

Zuid-Afrika, officieel de Republiek Zuid-Afrika is een land dat aan de zuidpunt van Afrika ligt. Het land grenst in het noorden aan Namibië, Botswana en Zimbabwe, in het oosten aan Mozambique en Swaziland. De onafhankelijke staat Lesotho wordt in zijn geheel door Zuid-Afrika omsloten.

Meer over Zuid Afrika

Activiteiten

 

 

 

 

  • Praktisch Bijbelonderwijs op scholen
  • Kids Events op zaterdagen
  • Jongerenavonden
  • Outreaches in de diverse dorpen
  • Samenwerking met andere gelijkgestemde organisaties en personen

Uitdagingen

Zuid-Afrika is een divers land met veel verschillende bevolkingsgroepen. Het land heeft 11 officiële talen. Naast de stammen wordt de bevolking ook vaak opgedeeld naar huiskleur in zwart, wit, kleurling en Indiër. Ons werkveld is voornamelijk de Afrikaanssprekende kleurlingengemeenschap. De problematiek op de plattelandsgebieden rondom Knysna, is complex. De dorpen zijn, vanuit het verleden arme bosbouwwerkersdorpen, voor een groot deel verpauperd door slecht onderhoud. Er is weinig werk, veel drank- en drugsgebruik, seksueel misbruik, armoede en kinderen zijn al vroeg seksueel actief. Deze problematiek gaat van generatie op generatie, door de verkeerde keuzes die de ouders en hun kinderen maken. De grote uitdaging is om de kinderen en jongeren toekomstgericht te laten denken en hun negatieve levenspatroon te doorbreken. 

Andere zendelingen in Zuid Afrika

 
Hoe vormen we een thuisfront?
 
Adopteer een zendeling
 
Hoe word ik een VPE Zendeling?
   VPE Facebook pagina   VPE rss pagina
© 2017 VPE Zending | Giften zijn welkom op: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE Zending | Disclaimer | Privacyverklaring | Sitemap