Zendelingen login
Menu

Simon Schaaij jr

Contactinformatie

1 Mkombe Rd
Clansthal Kwazulu, Natal
South Africa

Thuisfront


   

Simon en Mandy Schaaij wonen in Zuid-Afrika en zijn ruim acht jaar getrouwd. Simon heeft de opleiding in Sport & Bewegen afgerond en Mandy heeft haar bachelor in Rechten. Mijn liefde voor mijn vrouw heeft me naar Zuid-Afrika gebracht. Mijn vader en moeder deden zendingswerk. Ik hielp ze bij hun projecten en verving mijn vader als hij in Nederland was. Door het overlijden van mijn vader zie ik het als een ‘roeping en opdracht’ om door te gaan met het werk dat hij begonnen is. Zuid-Afrika is een land dat snel achteruit gaat, corruptie, racisme en de grote kloof tussen arm en rijk zijn factoren dat het land gecompliceerd maakt. Zuid-Afrika heeft eenheid en liefde nodig. Hier proberen wij onze rol in te vinden en in die rol te groeien door de genade van Christus. 

Waar en hoe?

Wij zijn actief in Kwazulu Natal. We geven les in agricultuur door middel van praktijkonderwijs en theorie. Wij doen aan kennisoverdracht en ondersteuning in actieve bezigheden. Daarbij geven we de mensen ook de liefde van en kennis over Jezus door, dat is het hoofddoel.    

Doelgroep en doelstelling

Wij focussen onze op jong-volwassenen die werkloos zijn, bij voorkeur Engelstalig. Wij willen ze helpen ontwikkelen, zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen en een positieve invloed hebben op de mensen om hen heen. We streven ernaar dat ze langdurig meedraaien in ons project, zodat ze een inkomen genereren en deel zijn van onze organisatie.

Zendingsveld

Zuid-Afrika, officieel de Republiek Zuid-Afrika is een land dat aan de zuidpunt van Afrika ligt. Het land grenst in het noorden aan Namibië, Botswana en Zimbabwe, in het oosten aan Mozambique en Swaziland. De onafhankelijke staat Lesotho wordt in zijn geheel door Zuid-Afrika omsloten.

Meer over Zuid Afrika

Activiteiten

  • Theorie trainingen in Agricultuur
  • Praktijklessen en het opzetten van kleine ondernemingen in de Agricultuur
  • Het verkopen en verpakken van onze producten
  • Het creëren van onze eigen topsoil voor ons project
  • Lesgeven in Bijbels onderwijs
  • Ondersteuning van kinderen door het uitdelen van brood, soep en het evangelie.  

Uitdagingen

Kwazulu Natal kent grote armoede, veel mensen kunnen nauwelijks rondkomen en de werkloosheid is rond de 50%. Zuid-Afrika heeft veel negatieve politieke leiders en doordat veel mensen niet voldoende onderwijs genieten en kennis hebben, nemen ze veel dingen makkelijk aan. Er is  grootouderverering, witch craft en doktors zijn kwakzalvers die proberen hun overtuigingen te beschermen. Het land wordt geteisterd met mensen die niet tevreden zijn en geen goede opvoeding hebben gehad. De criminaliteit is sky high en Zuid-Afrika heeft dringend leiders nodig die ze op de goede weg leiden. Wij hopen mensen te discipelen en ze een goed fundament te geven. De rest moet gedaan worden door de Geest van God.   

Andere zendelingen in Zuid Afrika

 
Hoe vormen we een thuisfront?
 
Hoe word ik een VPE Zendeling?
 
Adopteer een zendeling
   VPE Facebook pagina   VPE rss pagina
© 2017 VPE Zending | Giften zijn welkom op: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE Zending | Disclaimer | Privacyverklaring | Sitemap