Zendelingen login
Menu

Ragne Kivimets

Thuisfront

   

Ragne Kivimets is een zendeling, geboren in Estland. Ze studeerde een jaar in Zweden en in 2012 kwam ze naar Nederland voor een driejarige Discipelschap studie ‘Masters Commission' Amsterdam Noord. Sinds die tijd is ze ook onderdeel van het worshipteam in Agapè Amsterdam.

In januari 2016 werd ik worshipleider en teamleider van het muziekteam bij Agapè Amsterdam. Ik begon te schrijven over de verlangens die in mijn binnenste opborrelde voor de behoefte van een worship bediening in Estland. Na mijn periode in Amsterdam, werd ik geroepen om worshipteams in Estland te coachen en begeleiden met alles wat ik in Amsterdam geleerd had. Estland wordt ook wel de ‘zingende natie’ genoemd. En is ook één van de meest atheïstische landen in de wereld. De kerken missen vaak de know-how en muzikanten om een muziekbediening op te starten.

Waar en hoe?

Mijn missie is om muziekteams op te zetten en te begeleiden in samenwerking met Evangelische kerken in Estland onder de label ‘Mission Estland Worship’. Ik ben bezig om een worship trainingsprogramma te ontwikkelen in samenwerking met een lokale Theologische Opleidingsinstituut. Daarnaast bezoek ik kerken om muziekteams toe te rusten en te inspireren.

Doelgroep en doelstelling

‘Mission Estland Worship’ wil in samenwerking met kerken en in het bijzonder met muziekteams en hun teamleiders bouwen aan een ‘Zingende natie’ die hun licht laten schijnen in dit land.

Zendingsveld

Meer over Estland

Activiteiten

  • Worship training ontwikkelen
  • Het trainen van muziekteams
  • Netwerken met aanbiddingsleiders 
  • Het toerusten van muziekteams met alles wat ze nodig hebben (database van liederen, bladmuziek, bronnen om een instrument te leren spelen etc.)

Uitdagingen

Estland werd in 1990 onafhankelijk, na 47 jaar onder het communisme te hebben geleden. Er is veel schade aan kerken toegedaan en vele kerken zijn afgebroken. Christenen werden vervolgd en wantrouwend aangekeken. Na de onafhankelijkheid in de jaren 90 had Estland een periode van herleving, maar daarna kwam de secularisatie snel. Vandaag de dag is er meer openheid voor het evangelie en vrijheid om het uit te leven, maar er zijn weinig werkers.

Mijn uitdaging is om christenen te trainen en te inspireren om aanbidders te worden in woord en daad, zodat er meer arbeiders gestimuleerd worden om te bouwen aan het Koninkrijk van God en dat christenen standvastig worden in het geloof in dit seculiere land.

 
Adopteer een zendeling
 
Hoe vormen we een thuisfront?
 
Hoe word ik een VPE Zendeling?
   VPE Facebook pagina   VPE rss pagina
© 2017 VPE Zending | Giften zijn welkom op: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE Zending | Disclaimer | Privacyverklaring | Sitemap