Zendelingen login
Menu

Marcel en Lola de Jong

Thuisfront

   

Marcel studeerde Theologie en Geestelijke Verzorging MA aan de Universiteit van Utrecht en Lola Theologie BA, Missiologie MA in Indonesië. Ze hebben een dochter (Joëlle) van 16 (3e klas High School).

Marcel en Lola hadden allebei vanaf het begin van hun bekering al een visie voor de zending. Marcel liep vanuit theologisch-pastorale opleiding (CHE Ede) in 1997-98 stage in Papua, Indonesië en leerde naast het land ook Lola kennen en werd op beide verliefd. In 1999 zijn ze getrouwd en woonden nog 13 jaar in Nederland. Lola wilde eerst niet terug naar Papua, maar God veranderde haar hart en na een lange voorbereidingsweg met vele hobbels viel in 2011 uiteindelijk alles op z’n plek en zijn ze in 2012 uitgezonden.

Waar en hoe?

Sentani, Indonesië (provincie Papua, voormalig Nederlands Nieuw-Guinea en Irian-Jaya). Wij dienen de mensen hier met Bijbels-theologisch onderwijs via zowel de Theologische Hogeschool als ook op gemeente- en individueel niveau. Ook geeft Lola diverse vaardigheidscursussen aan vrouwen. 

De doelstelling is:

- inwoners van Papua, met name de autochtonen in een reddende- en levende relatie met hun Schepper en Verlosser brengen door het verlenen van Bijbelgetrouw onderwijs toe te rusten met praktische kennis en vaardigheden die hun in staat stellen om een leven te leiden tot eer van God.

-  dat ze zich kunnen ontplooien als succesvolle beheerders van God’s schepping als ook succesvol leiding te kunnen geven aan de vorming van de nieuwe generatie Christenen.

Zendingsveld

Indonesië is een land gelegen in Zuidoost-Azië. Het land bestaat uit een archipel van 17.508 eilanden en is daarmee 's werelds grootste eilandstaat. Het land grenst direct aan Papoea-Nieuw-Guinea, Oost-Timor en Maleisië. Andere landen die Indonesië omringen zijn Singapore, Brunei, de Filipijnen, Australië en de door India bestuurde Nicobaren.

Meer over Indonesië

Activiteiten

  • Theologisch onderwijs aan o.a. CAMA Theologische Hogeschool en Avondbijbelschool
  • Creativiteitscursussen voor vrouwencentrum van de Protestantse GKI kerken 
  • Bevrijdingspastoraat
  • Bijbelse seminars in stad-en binnenland
  • ‘Goed-Nieuws’ reizen in Papua binnenland en daarbuiten

Uitdagingen

 

Op zondag 17 maart werd de regio Sentani in Indonesisch Papoea overspoeld door snelstromend water en modder na dagen van zware regenval. Zeker twee bruggen zijn door het natuurgeweld verwoest, wegen liggen bedolven onder de modder. Naar schatting zijn hierdoor 100 mensen omgekomen en zo’n 5000 mensen dakloos geraakt. Wij wonen in Sentani-stad, dus de ramp was heel dichtbij; we zitten net aan de rand van het ergst getroffen gebied. Twee foto’s van het gebied van de Adventist Aviation in Doyo-Baru (met op het terrein het vliegtuig van stichting Lentera van Geerten Vreugdenhol dat uit de hangar gesleurd werd door de welhaast tsunami te noemen plotselinge overstroming). Samen met woonwijk BTN-Sosial en Kali Ular (Slangrivier) in Bambar is dit het ergst getroffen gebied. Nog verder naar rechts (niet op de foto) is een ziekenhuis. De patiënten die nog konden lopen moesten in allerijl hun biezen en het op een lopen zetten. Onvoorstelbare taferelen…

Een groep van in totaal zo’n 75 mensen is huis en haard kwijtgeraakt en streken neer in een zelfgemaakte tent van zeil en bamboetakken, haast in onze achtertuin. Via de gaarkeuken van onze gemeente geven wij ze warme maaltijden. De keuken heeft al 1000 maaltijden gemaakt voor de vele ontheemden. 

Niet iedereen was aanwezig op het moment van de foto - velen zochten op dat moment nog steeds naar vermisten. Ze misten ze nog 13 mensen waarvan er later 12 dood werden teruggevonden. 

Bij onze dochter Joëlle op school vangen ze nu dagelijks ca. 600 mensen op. In totaal zijn er al zeker 5000 mensen in opvangplekken. Onze gemeenten van deze regio van Papoea hebben een gaarkeuken opgezet die kant en klare warme rijstmaaltijden hebben gemaakt en gedistribueerd over de diverse opvangpunten. Na een paar dagen kwamen wel veel hulpgoederen Sentani binnen maar wie gaat koken en hoe en waarmee, dat was het grote probleem). 

Gebed blijft nodig, in het bijzonder voor de hulpverlening en slachtoffers. Bedankt! 

Met onszelf gaat het naar omstandigheden goed. Lola is 6 weken geleden geopereerd aan baarmoederhals. Gelukkig nog geen kanker maar wel ingreep nodig. De wond is nu deels genezen maar Lola moet nog steeds bedrust houden (nu al 6 weken). 

Financiële steun is welkom via VPE Zending NL53 INGB 0000 1859 85 onder vermelding van ‘Ramp Papoea’. Wij zullen de middelen dan inzetten voor hulpverlening waar het het hardst nodig is via onze CAMA thuisgemeente GKII Eben-Haezer in Sentani. 

Hartelijke groeten, Marcel, Lola en Joëlle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesië is het snelgroeiend en grootste moslimland ter wereld. Het heeft ca. 250 miljoen inwoners waarvan ca. 87% moslim en 10% Christen. Er is veel corruptie en frequente politieke instabiliteit, in het bijzonder in onze provincie (Papua). De vele mensenrechtenschendingen tegen de bewoners in combinatie met matig onderwijs en medische voorzieningen werken wantrouwen en ergernis tegen de overheid als ook moedeloosheid in de hand. Er liggen enorme uitdagingen voor overheid en de kerken in een supersnel veranderende wereld. Binnen slechts 50 jaar is er veel veranderd: van stenen tijdperk tot 4G internet, enorme HIV/AIDS- prostitutie, drank- en drugsproblematiek is ongekend. De kerken zijn vaak alleen druk met zichzelf: geld en onderlinge concurrentiestrijd.

Hierdoor verliest de kerk steeds meer terrein aan met name de moslims. Steeds meer van de 2e en 3e generatie Christenen zijn de Weg helemaal kwijtgeraakt en raken verstrikt in bovengenoemde problematiek. Ook sterven vele Papua’s op veel te jonge leeftijd. Oude, vaak occulte stamtradities en gebruiken zijn ook onder veel Papua-Christenen bezig met een revival en allerlei sektes duiken op. Er is een enorme behoefte aan goed Bijbelgetrouw onderwijs en training van praktische vaardigheden, in het bijzonder voor Papua-vrouwen.

 
Hoe word ik een VPE Zendeling?
 
Adopteer een zendeling
 
Hoe vormen we een thuisfront?
   VPE Facebook pagina   VPE rss pagina
© 2017 VPE Zending | Giften zijn welkom op: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE Zending | Disclaimer | Privacyverklaring | Sitemap