Zendelingen login
Menu

Johan Knol

Thuisfront

Hallo, mijn naam is Johan en ik werk als zendeling bij Jeugd met een Opdracht in Amsterdam. Mijn visie voor alles wat ik doe in het kort gezegd is: 'see the individual, touch the nations'.

In 2013 toen ik zelf mijn discipelschap training school (DTS) deed in Amsterdam kwam ik tot de ontdekking dat leven met Jezus niet pas een dagelijkse werkelijkheid wordt wanneer we overleden zijn, maar dat we in dit leven al dagelijks God kunnen ontmoeten en met Hem kunnen leven. Dit keerde mijn leven op zijn kop. Ik realiseerde dat het geloof niet een bijzaak van ons leven is, maar dat het het begin en het einde is en onderdeel van alles wat we doen. Ik besloot dat Ik mijn leven aan Jezus wilde wijden en andere mensen ook deze mogelijkheid wilde geven. Dit is hoe ik in oktober 2013 als staf bij Jeugd met een Opdracht be begonnen. 
 

Gedurende deze jaren heb ik meer en meer een passie ontwikkeld voor discipelschap. Ik geloof dat ik geroepen ben om mensen te helpen een diepere relatie met Jezus te ontwikkelen, hun roeping te ontdekken en toe te rusten om in hun roeping te groeien. Waar anderen meer geroepen zijn voor menigten en dat ook zeker onderdeel is van mijn werk, geloof ik dat de meeste krachtige en langdurige impact op mensen voortkomt door individuele coaching en discipelschap. (See the individual)
 

Een andere passie die tijdens mijn tijd bij Jeugd met een Opdracht is gegroeid is een passie voor de natiën. Ik heb het voorrecht gehad om verscheidene zendingdteams voor drie maanden te mogen lijden naar landen zoals; Rusland, Mongolië, Israël, Thailand, Cambodia, Laos, Myanmar en anderen. Tijdens deze reizen heb ik mogen zien hoe God niet gebonden is aan een bepaalde uitdrukking, cultuur of volk. Samen met alle natiën in de wereld krijgen we een completer en mooier plaatje van wie God is. Hij zal de natiën naar hemzelf brengen en alle volkeren zullen voor zijn troon staan en hem aanbidden. En daar droom ik onderdeel van te zijn door mensen uit verschillende landen en culturen te helpen groeien om een licht te zijn in het land waar ze vandaan komen en waar God hen heen zal zenden. Discipels die discipels maken, die discipels maken. (Touch the nations)

Op dit moment leef ik mijn visie uit binnen Jeugd met een Opdracht Amsterdam als Schoolleider van de Urban Presence DTS. Een DTS is een school van zes maanden. Deze school bestaat uit twee fases, de lesfase in Amsterdam en een 3 maandenlange zendingsreis waar bij ons de focus ligt op Zuidoost Azie. Doordat onze school intern is is dit de perfecte plek voor discipelschap, aangezien discipelschap niet een klaslokaal is, maar ons hele leven. Als onderdeel hiervan ontvangen we natuurlijk onderwijs, maar gaan we ook de straat op voor evangelisatie en doen we ons dagelijks leven samen. Onze scholen zijn vaak erg divers qua nationaliteiten en achtergrond van zowel studenten, staf en leraren. Op dit moment is dit dus de juiste plek om mij visie uit te leven en hier ook zelf in te groeien. See the individual, touch the nations.

http://ywamamsterdam.com/nl/training/urban-presence-dts

Zendingsveld

Nederland is een land dat deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden.[8] Het wordt in het westen en noorden begrensd door de Noordzee, langs de oostgrens door Duitsland en in het zuiden door Belgiƫ.

Meer over Nederland

 
Adopteer een zendeling
 
Hoe word ik een VPE Zendeling?
 
Hoe vormen we een thuisfront?
   VPE Facebook pagina   VPE rss pagina
© 2017 VPE Zending | Giften zijn welkom op: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE Zending | Disclaimer | Privacyverklaring | Sitemap