Zendelingen login
Menu

Johan Knol

Thuisfront

Hallo, wij zijn Johan & Iohana en wij zijn onderdeel van Jeugd met een Opdracht (Engels: Youth with a Mission) in het noorden van Italië. Wij hebben een passie voor de zending, discipelschap en culturen. Als internationaal echtpaar uit Nederland en Brazilië organiseren wij in YWAM Trentino Discipelschap Trainings Scholen (DTS) waarmee wij mensen willen helpen in hun relatie met God en de roeping die God heeft voor hun leven. We doen dit vanuit onze visie: ‘loving God, discipling people, impacting nations’.

DTS is een school binnen Jeugd met een Opdracht van zes maanden bestaande uit een drie maandlange les fase en een drie maandlange outreach fase. De les fase is altijd in een locatie, voor ons YWAM Trentino, en de outreach fase is in een ander land en een andere cultuur. Johan heeft deze school zelf in 2013 gevolgd in Amsterdam met een outreach naar Israel & Rusland en Iohana heeft deze school gevolgd in 2016 in Engeland en haar outreach was in Jordanië.

Voor ons beiden was de DTS zo’n immense ervaring dat wij deze wilden doorgeven en wij zijn op onze beide locaties de laatste jaren als stafleden van de DTS actief geweest. Via een internationale stafconferentie van YWAM hebben we elkaar ontmoet en sinds 2020 zijn wij getrouwd. In onze verlovingsperiode begon God te spreken dat na onze trouwdag we niet in Amsterdam en niet in England ons werk samen moesten voortzetten, maar in Italië. Sinds 2021 zijn wij dan nu ook onderdeel van YWAM Trentino in Italië.

De basis in Italië is een relatief nieuwe basis en wij geloven dat God ons geroepen heeft om onderdeel te zijn van het vestigen van deze basis. Wij geloven dat God ons voor een reden naar Italië geroepen heeft en kijken er naar uit om onderdeel te worden van dit land en deze cultuur. Tegelijkertijd is ons verlangen een brug te zijn tussen verschillende culturen en hopen we jongeren en (toekomstige) zendelingen uit verschillende landen en culturen te kunnen helpen en trainen. Wij hebben ervaring met het leiden van teams naar onder andere: Rusland, Mongolië, Thailand, Cambodia, Myanmar, Laos, Turkije, Brazilië en Uganda. Met deze ervaringen en ook als internationaal echtpaar hopen wij verbindend te zijn tussen verschillende landen en culturen en hiermee ons steentje bij te dragen in de grote opdracht.

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.” Mattheus 28:19-20

Website: https://www.ywamtrentino.com/en/

Zendingsveld

Nederland is een land dat deel uitmaakt van het Koninkrijk der Nederlanden.[8] Het wordt in het westen en noorden begrensd door de Noordzee, langs de oostgrens door Duitsland en in het zuiden door België.

Meer over Nederland

 
Hoe vormen we een thuisfront?
 
Adopteer een zendeling
 
Hoe word ik een VPE Zendeling?
   VPE Facebook pagina   VPE rss pagina
© 2017 VPE Zending | Giften zijn welkom op: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE Zending | Disclaimer | Privacyverklaring | Sitemap