Zendelingen login
Menu

Jacoline van der Kraan

Contactinformatie

Via del Marsi 47 Int.3
67061 Carsoli -AQ- . Italië

Thuisfront

Gelisa Crielaart
Bas Bakkerlaan 24
7316 DZ Apeldoorn

Jacoline is geboren in 1959 in Rotterdam in een Gereformeerd gezin en de tweede van zes kinderen. Ze is in 1974 tot levend geloof gekomen en groeide op in de Evangelische Zendingsgemeente Menorah in Apeldoorn. Na de Jong& Vrij Trainingschool is ze geëmigreerd naar Italië op 21-jarige leeftijd.  Ze wijdt haar leven compleet aan de dienst van God en is niet getrouwd. 

Na de ommekeer van mijn wedergeboorte wilde ik graag door God gebruikt worden. Boven mijn bed bij Jong & Vrij hing een wereldkaart, waar ik elke avond bad voor de wereld en voor de zendelingen. Al snel bleef tijdens mijn gebed steeds Italië terugkomen. Al biddende vulde God me met Zijn liefde voor Italië en zo groeide mijn verlangen om de bewoners te laten weten, dat Jezus leeft en ook hun Redder wil zijn. Mijn beslissing was gebaseerd op mijn persoonlijke relatie met God en ik wist dat ik niet terug kon en wilde. Italië is echt mìjn land geworden.

Waar en hoe?
Ik heb vanaf 1981 in de buurt van Rome gewoond en ik zou haast zeggen: ik heb mijn leven gegeven aan evangelisatie via televisie-uitzendingen. Daarnaast ben ik altijd al actief geweest in het zondagschoolwerk van een grote gemeente in Rome. Door de jaren heen heeft God me steeds meer geleid in het Bijbelonderwijs van kinderen en tieners, de integratie van buitenlanders en zigeuners.  Zo heeft er een langzame verschuiving plaatsgevonden in de vormen van evangelisatie.

Doelgroep en doelstelling
Jaren geleden sprak God tot mij door het verhaal van Ruth in de Bijbel. Hij maakte mij duidelijk dat mijn taak niet het ‘binnenhalen van schoven’ is, maar het ‘aren lezen’. God heeft een bijzondere manier om mensen op mijn pad te brengen. Deze eenlingen of gezinnen zijn mijn belangrijkste doelgroep. Mijn doelstelling is hen te leiden tot Christus en tot een eerwaardige plaats in de maatschappij. Ik deel met hen wie ik ben en wat ik heb.

Zendingsveld

Italië, officieel de Italiaanse Republiek (Italiaans: Repubblica Italiana), is een land in Zuid-Europa. Ten noorden grenst Italië aan Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Slovenië. De rest van het land wordt omringd door de Tyrreense Zee, de Middellandse Zee, de Ionische Zee en de Adriatische Zee. De eilanden Sicilië, Sardinië en Elba en een aantal kleinere eilanden behoren ook tot Italië.

Meer over Italië

Activiteiten

  • De productie van TV programma’s
  • Video voor social media
  • Bijbelonderricht aan kinderen en tieners
  • Integratie van buitenlanders en zigeuners

Uitdagingen

Italianen zijn heel hecht verbonden aan het Rooms Katholieke geloof. In sommige gevallen kan je uitgaan van een bepaalde vorm van geloof of gebed, maar meestal is de traditionele religie een rem voor het Evangelie. ‘Wat zullen de mensen er wel van zeggen!’ Dit leeft vooral in de dorpen. Door de jaren heen heb ik dit wel beetje bij beetje zien veranderen. Vooral in de steden. De R.K. Kerk voelt zich vaak bedreigd door degenen die Jezus prediken als enige Middelaar tussen God en mensen. Daar staat of valt hun hele hiërarchie mee.

Persoonlijke vriendschapsevangelisatie en het aanmoedigen om Gods Woord te lezen is altijd de belangrijkste vorm. Hier hangt de grootste verandering van af. Gods Woord leidt tot het maken van de keuze om je wel of niet te onderwerpen aan Hem. Een levend voorbeeld zijn, niet alleen tussen kerkmuren, maar zichtbaar in de praktijk van het leven van elke dag is dan fundamenteel om het verlangen naar God te laten groeien in de mensen om je heen.

 
Hoe word ik een VPE Zendeling?
 
Hoe vormen we een thuisfront?
 
Adopteer een zendeling
   VPE Facebook pagina   VPE rss pagina
© 2017 VPE Zending | Giften zijn welkom op: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE Zending | Disclaimer | Privacyverklaring | Sitemap