Zendelingen login
Menu

Frits en Marleen Ockels

Thuisfront

Don Thompson
Beemsterlaan 21
9501 AS Stadskanaal
06-15340292

Frits en Marleen hebben een warm hart voor de Sami-bevolking in Noord Zweden. Deze passie houdt hen al jaren bezig.In Noord-Zweden is het leven vooral in de donkere koude winters hard. De Sami zijn de oorspronkelijke bewoners. Hun cultuur en leefwijze die ze vanouds hadden, staan onder druk. Het is het verlangen van Frits en Marleen om in die situatie de liefde van de Here Jezus bekend te maken aan de Sami.

Zendingsveld

Meer over Zweden

Activiteiten

Sapmi is het gebied in Noord-Scandinavië en Rusland; de oorspronkelijke bewoners zijn de Sami. Veel Sami zijn door de kolonisatie van het gebied in de verdrukking geraakt en tot op de dag van vandaag dragen zij daarvan de gevolgen. De visie is het brengen van verzoening naar dit oervolk. Verzoening tussen de groepen mensen, verzoening met het eigen verhaal, en aan de basis: de verzoening van ieder mens met God door Jezus Christus. Aanvaard worden en vergeving ontvangen zijn de sleutels om tot herstel te komen (2 Kor. 5:17-21).

We willen luisteren naar de verhalen van de Sami, hen erkenning geven voor hun historie, bevestigen in hun identiteit.
Vanuit die basishouding willen we de liefdevolle boodschap van Jezus Christus laten spreken onder deze bevolkingsgroep.
We faciliteren en coachen de Sami-christenen door een netwerk op te zetten en te onderhouden.

In samenwerking met lokale christen-Sami willen we mogelijkheden ontwikkelen om de liefde van Jezus Christus bekend te maken.
Dit kan bijvoorbeeld door ondersteuning en coaching van lokale christenen in kerkwerk, jeugdwerk, scholenwerk.

 

 
Hoe word ik een VPE Zendeling?
 
Adopteer een zendeling
 
Hoe vormen we een thuisfront?
   VPE Facebook pagina   VPE rss pagina
© 2017 VPE Zending | Giften zijn welkom op: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE Zending | Disclaimer | Privacyverklaring | Sitemap