Walter en Corien Waheed – van de Velde

Walter werkt parttime als taaldocent. Daarnaast verzorgt hij Bijbelstudies en leerprogramma’s die studenten opbouwen in het christelijk geloof. Corien en Walter trainen cursusleiders die op hun beurt training geven aan kerkleiders en gemeenten in heel Pakistan.

Actueel
Tijdens het hoogtepunt van de coronacrisis in 2020 in Pakistan hebben Corien en Walter op verschillende manieren families in hun omgeving gesteund: “We hebben voedselpakketten uitgedeeld en op bescheiden een voedselbank opgezet. Daarnaast hebben we een aantal families financieel gesteund als ze het schoolgeld of collegegeld van hun kinderen niet meer konden betalen.“

Ondertussen gaat het werk, voor zover mogelijk, door. Er worden trainingen aangeboden op het gebied van luistervaardigheden, dienend leiderschap en conflictmanagement.  Ook worden er regelmatig trainingen gegeven in bijbelstudievaardigheden. 

Dit jaar wordt gestart met trainingen voor jonge vrouwen om zich te beschermen tegen de blasfemiewetten en tegen gedwongen bekeringen van christen naar moslim waar zij steeds vaker mee geconfronteerd worden.

Achtergrond
Walter en Corien ontmoetten elkaar in Pakistan en zijn daarna getrouwd. Als zendelinge vertrok Corien naar Pakistan via Interserve. Al jong wist ze dat ze naar het buitenland wilde om de zending in te gaan. Deze roeping bleef ook toen ze volwassen was. Daarnaast hechte ze er veel waarde aan om de bevolking echt wat te bieden aan kennis en vaardigheden. Walter heeft zich altijd aangetrokken gevoeld tot onderwijs.

 

Doneer