Vladimir en Ariana Shekhonin

Vladimir en Ariana zijn sinds 2008 zendeling in de Russische Kaukasus. Zij vangen vrouwen (en hun kinderen) op die in een moeilijke situatie zitten. Ze helpen hen om hun leven weer op de rit te krijgen en vertellen hun over de liefde die Jezus voor hen heeft. Daarnaast beheren zij een Huis van Gebed waar iedereen die wil bidden, alleen of samen, welkom is.

Actueel
Ariana: “Verschillende mensen met wie wij in contact staan hebben hun inkomen verloren als gevolg van de coronacrisis. Ook zijn er velen getroffen door het virus. We ondersteunen verschillende getroffen gezinnen met voedselpakketten. Onze fruitbomen gaven een goede oogst het afgelopen jaar, waardoor we veel jam en sap hebben kunnen maken waarmee we anderen kunnen zegenen. 

Dit jaar willen we heel graag het opvanghuis afbouwen zodat we meer vrouwen en kinderen kunnen helpen. We hopen dat het weer mogelijk wordt om naar Nederland te reizen om hiervoor actief fondsen te werven.”

Achtergrond
Vladimir is Russisch en is van beroep schilder. Ariana is Nederlandse en heeft een opleiding tot vertaler Engels en Russisch gevolgd.

Doneer