Theo en Jinke de Jong

Theo en Jinke zijn sinds 2014 werkzaam als evangelist in het kinder- en jeugdwerk in het dorp Karatara, waar ze ook een multifunctioneel centrum opzetten. Ze organiseren Kids Events en zijn werkzaam op de ‘Karatara Laërskool’ (basisschool). Ook in naburige dorpen geven ze bijbelonderwijs op basisscholen.

Actueel
In 2020 hebben Theo en Jinke kunnen bijdragen aan de voedselvoorziening in hun omgeving. “Op het hoogtepunt van de coronapandemie deelden we vijf keer per week epap uit aan de kinderen. Dit deden we eerst huis aan huis en later vanuit twaalf uitgiftepunten.”

Ze zien zegen op hun werk op de lagere school: “We zijn nu zeven jaar werkzaam op de Karatara lagere school en we zien dat er een positieve sfeer ontstaat onder de kinderen en jongeren. We geloven dat het wekelijkse bijbels onderwijs, de kidsclubs en de jongerenavonden hieraan bijdragen."

In Karatara ontwikkelen ze een multifunctioneel centrum voor hun jeugd- en kinderwerk: het Lighthouse. Het doel is een veilige plek te creëren voor de jeugd van Karatara. Ze hopen dit jaar het Light House verder af te gaan bouwen en daar steeds meer aan de slag te gaan met de kinder- en jongerenprogramma’s.

Achtergrond
In 2009 werden Theo en Jinke ieder afzonderlijk aangeraakt door God. Ze ontvingen een roeping voor Zuid-Afrika en hebben zich hier in 2011 gevestigd samen met hun kinderen.

“Onze passie is om de kinderen en jongeren waar wij mee werken te begeleiden naar een hoopvolle toekomst. Door middel van diverse activiteiten en programma’s willen wij hen motiveren de juiste keuzes te maken voor hun toekomst. We doen dit in algemene zin op basis van de leefregels die God in de Bijbel geeft en specifiek zoeken we naar wat Gods plan met ieder persoonlijk is.”

         

Doneer

Klik voor de Facebookpagina van Theo en Jinke

Meer informatie op deze website