Richard en Pita Zevenbergen

Richard en Pita Zevenbergen zijn sinds 2005 werkzaam als zendeling in Brazilië en ondersteunen de lokale kerk. Ook geven ze les aan een zendingsschool waar jongeren worden opgeleid tot bijbelvertalers voor onbereikte bevolkingsgroepen. Daarnaast zitten ze in het bestuur van de christelijke studentenvereniging Xa Chi Alpha.

Actueel
Richard: “Onze kerk telt 35 duizend leden en velen van hen zijn arm. Door de coronacrisis is dat verergerd en de kerk ondersteunt inmiddels vele families. Daarnaast komen families van buiten de kerk hulp vragen en ook zij krijgen voedselpakketten. Wat het moeilijk maakt is dat de inkomsten van de kerk zijn gedaald. Daarom vragen we kerkleden om zelf voedsel mee te nemen naar de dienst zodat we die kunnen uitdelen. Ook vragen we hulp bij instellingen, bedrijven en zakenmensen. 

Scholen geven nu les op afstand maar niet elke student beschikt over de benodigde middelen daarvoor. Ook kunnen veel studenten hun studie niet meer betalen. We helpen hen zoveel mogelijk en bieden ook geestelijke ondersteuning aan studenten die als gevolg van deze crisis aan depressies lijden.”

Achtergrond
Richard Zevenbergen is voorganger binnen de VPE en studeerde theologie en filosofie aan de VU Amsterdam en de Azusa theologische hogeschool. Pita was in Nederland werkzaam als ouderenarts, en geeft nu Engelse les in Brazilië.

Doneer

 Klik hier voor de Facebook pagina van Richard en Pita