Rebecca Geerman

Rebecca werkt onder de arme mensen van Aruba. Voor evangelisatie maakt ze gebruik van radio en social media. Haar doel is het om mensen te helpen te veranderen met de liefde en kracht van Jezus.

Actueel
Als gevolg van de coronacrisis heeft 80 procent van de bevolking geen baan meer. Velen werken in de toeristenindustrie, maar het toerisme is bijna volledig stil komen te liggen. De werkeloosheid is enorm, er is een voedseltekort, velen raken dakloos of leven zonder elektriciteit en water. Ook is er een tekort aan medicijnen voor groot en klein. Rebecca verleent waar ze kan praktische hulp en biedt geestelijke ondersteuning. “Via social media zenden we een radioprogramma uit getiteld ‘Every second counts’. Er komen veel reacties binnen van luisteraars die in geestelijke nood zijn. Ik kan voor hen bidden en hen verder helpen.”

Achtergrond
De visie van Rebecca is: Jezus Koning maken in levens van mensen, zodat dit te zien is in alle aspecten van het leven. En zo de weg te bereiden voor Jezus’ komst.

Rebecca werkt samen met de diverse kerken en probeert veel gezinnen in hun eigen gemeenten en in veel verschillende buurten en districten te helpen met voedselpakketten.

Doneer