Johan en Iohana Knol

Johan en Iohana zijn werkzaam als evangelist in samenwerking met Jeugd met een Opdracht. Ze organiseren Discipelschapstrainingen waarmee ze christenen willen helpen te groeien in hun relatie met God en de roeping voor hun leven.

Actueel
“De basis in Italië is een relatief nieuwe basis. Wij geloven dat God ons voor een reden naar Italië geroepen heeft en kijken er naar uit om onderdeel te worden van dit land en deze cultuur. Het is ons verlangen een brug te zijn tussen verschillende culturen en we hopen jongeren en (toekomstige) zendelingen uit verschillende landen en culturen te kunnen helpen en trainen.”

Achtergrond
Johan heeft zelf in 2013 de Discipelschapstraining van Jeugd met een Opdracht gevolgd in Amsterdam. Iohana heeft deze training in 2016 gevolgd in Engeland. Beide zijn daarna werkzaam geweest als staflid van Jeugd met een Opdracht, waarna ze elkaar ontmoetten op een internationale conferentie. Na hun huwelijk in 2020 kregen ze een roeping voor Italië.

 

Doneer

 

Meer info op deze website