Dyon Imandt

Dyon is werkzaam als zendeling binnen YWAM (Jeugd met een Opdracht) in Amsterdam. Zij maakt deel uit van een nieuw en pionierend team wat zich bezighoudt met de vraag: hoe kunnen we de stad bereiken met Gods liefde en het evangelie? En hoe kunnen we andere christenen meenemen en trainen in het delen van je geloof.

Actueel
Dyon zegt over haar verlangen mensen te ontmoeten het volgende: "Ik zal met name gericht zijn op het naar buiten treden en mezelf positioneren tussen mensen die Jezus nog niet kennen. Dit in teamverband, samen met andere zendelingen, vanuit Jeugd met een Opdracht in Amsterdam. Dit houdt praktisch in dat we de straat op gaan om met mensen te spreken over geloof, zingeving, Jezus en wanneer mogelijk, met mensen bidden en/of een Nieuw Testament meegeven. Daarnaast helpen we christenen in het uitdragen van hun geloof (op de straat). De mensen die we op straat ontmoeten, bieden we een follow-up aan. Ze kunnen altijd contact met ons opnemen. We zijn bereid om langere tijd met mensen op te trekken. Verder geloof ik dat het mijn taak is om aanwezig en beschikbaar te zijn op allerlei plekken waar mensen Jezus nog niet kennen en een vertrouwd gezicht te worden. Dit kan in allerlei verschillende gemeenschappen: bijvoorbeeld een buurthuis, café, moskee of tempel."

Achtergrond
Dyon heeft in de periode 2020-2021 de Discipelschaptrainingschool (DTS) van JMEO in Duitsland gedaan, waar in haar een vuurtje is gaan branden om haar geloof met andere mensen te delen. Na het opdoen van ervaring door haar betrokkenheid bij Alpha cursus en straatevangelisatie in Gouda, is Dyon verder gaan zoeken. Zo is ze terecht gekomen bij JMEO in Amsterdam waar ze eerst parttime betrokken was bij straatevangelisatie. Vervolgens heeft ze de geloofsstap gezet om fulltime als zendeling bij JMEO in Amsterdam aan de slag te gaan. Dyon wordt uitgezonden en mede ondersteund door haar kerk De Oostpoort (PKN) in Gouda.

 

Doneer