Aart Deelen

Aart Deelen is sinds 1982 als evangelist werkzaam in Spanje. Tot enkele jaren geleden deed hij dit met zijn vrouw Roni. Zij is in november 2021 door de Heer thuisgehaald. Aart geeft nog steeds Bijbelstudies en doet evangelisatiewerk. De focus ligt momenteel vooral op evangelisatie. Daarnaast bezoekt hij zieken in het ziekenhuis. Samen met Roni hebben ze in het verleden gemeenten gesticht en als voorganger gewerkt. Ook hebben ze de NCF opgericht, een beweging voor evangelisch verplegend personeel.

Actueel
Spanje kende in 2020 een langdurige en zeer strenge lockdown. Daardoor was het voor Aart niet mogelijk scholen te bezoeken. Zoom bood soms uitkomst maar dat werkte niet altijd goed. Aart: “Het ziekenbezoek, in het ziekenhuis, is geheel niet toegestaan. Wel kan Roni via Zoom nog contact houden met de verpleegkundigen.” 

Aart is 82 jaar. Zolang de gezondheid het toelaat gaat Aart door met werken.

Achtergrond
Aart en Roni kwamen tot geloof toen zij 15 en 17 jaar oud waren. Beiden werden ze geroepen om naar het zendingsveld in Colombia te gaan na het volgen van een Bijbelschool en een taalstudie. Hier leerden ze elkaar kennen en in 1969 zijn ze getrouwd. Tot 1978 werkten ze als zendeling in Colombia, met evangelisatie, bijbelonderwijs, verpleging en als voorganger in gemeenten als belangrijkste werkzaamheden. 

Daarna woonden Aart en Roni vier jaar in Nederland. Zij kregen een nieuwe roeping van de Heer om in zijn dienst te gaan werken en werden uitgenodigd om naar Spanje te komen. Vanaf 1982 wonen en werken ze hier. Door de emigratie van veel Zuid-Amerikanen naar Spanje zijn veel evangelische en Pinkstergemeenten ontstaan in Spanje. Aart voelt zich geroepen om voorgangers van deze gemeenten te verenigen omdat velen van hen zich nergens aan hebben verbonden.

 

Doneer