Erop uittrekken en vrucht dragen

VPE-Zending is een organisatie die zendelingen in en buiten Nederland in staat stelt de zendingsopdracht zoals deze staat in Mattheus 28:19 en 20 uit te voeren.

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’(NBV)

Hoe geven we onze missie inhoud?

 1. Door een schakel te zijn tussen (VPE) gemeenten en zendeling.
 2. Door samen met de VPE, de gemeenten in Nederland informeren en mobiliseren tot actieve betrokkenheid bij wereldwijde zending. Pray, Give, Go…
 3. Door zendelingen te begeleiden en te faciliteren tijdens het gehele proces van voorbereiding op het gaan naar het zendingsveld tot de terugkomst van het zendingsveld.

Wie zijn wij

 • Een faciliterende en adviserende organisatie in het totale traject van voorbereiding, uitzending en terugkomst naar en van het zendingsveld.
 • Verbonden aan de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten) en als zodanig de uitvoerende tak van de zendingsactiviteiten van de VPE.
 • Een vrijwilligersorganisatie die opgebouwd is uit een bestuur, een boekhouder (wel betaald), twee zendingscoördinatoren en een administratief medewerkster. Alle vrijwilligers zijn zelf voormalige zendelingen of hebben affiniteit met zending.


Onze visie

Zendelingen

 • In elke fase van het zendingsproces is vakkundig advies, ondersteuning en zorg beschikbaar voor de (aspirant) zendeling. 

Communicatie

 • Alle belanghebbenden beschikken over de benodigde informatie, op het juiste moment en in de juiste vorm. 

Thuisfrontteams

 • Iedere zendeling die via VPE-Zending wordt uitgezonden heeft een actief thuisfrontteam die op zo’n manier haar rol invult dat deze past bij de criteria die VPE-Zending heeft geformuleerd voor de TFC. 

Gemeenten

 • Ten minste 90% van de gemeenten hebben een duidelijke visie op zending en deze is vertaald naar actief beleid.
 • 80% van de zendelingen die uitgezonden wordt door een VPE gemeente is ondergebracht bij VPE-zending. 


Onze kernwaarden

Gepassioneerd in het volgen van Jezus Christus zowel in wat we zeggen als in wat we doen. 

Betrouwbaar en betrokken partner voor zowel gemeenten, zendelingen als thuisfrontcommissies. 

Inhoudsdeskundig op het gebied van zending en aanverwante onderwerpen.

Vurig in het bidden voor Gods zegen en hulp om dit werk te kunnen doen.