Zendelingen login
Menu

Over de VPE

De VPE is een geloofsgemeenschap van plaatselijke gemeenten die zich committeren om met elkaar het goede nieuws van verlossing door Jezus Christus aan alle mensen bekend te maken door woord en daad onder de leiding en vanuit de kracht van de Heilige Geest.

Zij wil daarin de volgende kenmerken nastreven:Betrouwbaarheid in dienstbetoon, Balans in Woord en Geest en Betrokkenheid bij elkaar en de maatschappij waarin we leven. 

Klik hier voor de VPE site

 

 
Adopteer een zendeling
 
Hoe vormen we een thuisfront?
 
Hoe word ik een VPE Zendeling?
   VPE Facebook pagina   VPE rss pagina
© 2017 VPE Zending | Giften zijn welkom op: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE Zending | Disclaimer | Privacyverklaring | Sitemap