Hoe wordt ik een VPE Zendeling?

We geloven dat God vandaag de dag nog steeds mensen roept om het Evangelie te verkondigen. Jezus zelf deed het en zijn discipelen hebben niet geschroomd om zijn voorbeeld te volgen.

VPE Zending wil faciliterend zijn aan mensen die zich door God geroepen weten om de zending in te gaan. Wij willen je de volgende stappen aanreiken om tot actie over te gaan:

Stap 1:   Aanmelding
Schrijf een mailtje met je motivatie waarom je je wilt aansluiten bij VPE Zending. Stuur dit aan secretariaat@vpe-zending.nl. Je ontvangt dan een aanmeldingsformulier. Vul dit aanmeldingsformulier in en stuur deze retour. Op basis van het aanmeldingsformulier wordt gekeken of hetgeen je wilt gaan doen in hoofdlijnen past binnen de doelstelling van VPE Zending. Indien dit zo is zal je uitgenodigd worden voor een eerste gesprek om nader kennis te maken. Dit gesprek vindt plaats tussen jou, een vertegenwoordiger van je uitzendende gemeente en twee bestuursleden. 

Stap 2:   Acceptatie
Op basis van het kennismakingsgesprek wordt door het bestuur van VPE Zending de beslissing genomen over de acceptatie van de zendeling.

Stap 3:   Zendeling 
Vervolgens zal een tweede gesprek plaatsvinden om samen een plan van aanpak te maken waarin het traject naar je vertrek naar het zendingsveld wordt besproken en het contract met VPE Zending wordt ondertekend. In het contract zijn de onderlinge afspraken opgenomen. Voorbeelden hiervan zijn dat VPE Zending het principe hanteert dat een zendeling pas weg mag als 80% van het budget is ingevuld d.m.v. schriftelijke toezeggingen, als er een thuisfront is opgebouwd van bidders en een contactpersoon of nog beter een thuisfront-commissie (TFC) in ingericht. 

Stap 4:        Voorbereiding op uitzending
Van de zendeling wordt vervolgens verwacht dat hij/zij samen met de uitzendende gemeente het plan van aanpak gaat uitvoeren. VPE Zending zal hierin ondersteunen door als vraagbaak te fungeren en kennis te delen. Daarnaast zal een eerste kennismaking plaatsvinden met de zending coördinator. Zij is degene die op het zendingsveld contact onderhoud met de zendeling.

Stap 5:        Good to go   
Als het plan van aanpak is uitgevoerd ben je als het goed is good to go. Een vertegenwoordiging van het bestuur van VPE Zending is graag aanwezig bij de uitzegening van de zendeling.

Mocht je vrijblijvend eens van gedachten willen wisselen of advies willen inwinnen neem dan gerust contact met ons middels onderstaande button.

Contact