Bid mee

Bid je met ons mee?

Het is ontzettend belangrijk om te bidden voor onze zendelingen en het werk dat zij doen. Als we met elkaar bidden dan draagt dat de zendelingen en kan hun werk vrucht dragen. Op de pagina's van de verschillende zendelingen kan je doorklikken naar actuele gebedsonderwerpen die via nieuwsberichten (of social media) worden gedeeld. 

Zendelingen