Zendelingen login
Menu

ANBI

Gegevens
Statutaire naam Stichting Opdracht tot Wereldzending
Ook genoemd Stichting OWZ / VPE Zending
Statutaire zetel Haarlem
Opgericht 7 juni 1974
RSIN 816117755
Bezoekadres Hoofdstraat 51, 3971 KB Driebergen-Rijsenburg
Telefoonnummer (085) 4881470
Internetadres www.vpe-zending.nl
Website ANBI http://www.vpe-zending.nl/go/ANBI/
E-mailadres secretariaat@vpe-zending.nl

Bestuurders
L.J. Elkerbout (Voorzitter)
P.P.A.M. Schrama (Penningmeester)
Mw. J.J. Weijs-Pluym (Secretaris) 
A. den Dekker (bestuurslid)

Doelstelling
Stichting VPE Zending is geaffilieerd met de VPE (Verenigde Pinkster- en Evangelie-gemeenten in Nederland). Doel is om de aangesloten gemeenten te ondersteunen bij hun zendingsactiviteiten. Daarnaast zendt de stichting ook zelf zendelingen uit, ondersteunt projecten en werft fondsen om dit te realiseren. Projecten hebben naast humanitaire doelen altijd tot doel om het Evangelie van Jezus Christus uit te dragen.

Beleid
Stichting VPE Zending beoogt niet het maken van winst. Het vermogen en de financiële middelen voor de werkzaamheden van de stichting worden gevormd en verkregen door:

  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • subsidies;
  • inkomsten uit vermogen;
  • actieve werving van fondsen;
  • alle andere verkrijgen en baten

Beloningsbeleid
Stichting VPE Zending keert geen gelden uit aan het bestuur voor verrichte werkzaamheden t.b.v. de stichting. Stichting VPE Zending kent geen betaalde werknemers en vrijwilligers. Aan vrijwilligers die actief participeren in de uitvoering van de doelstellingen en daartoe een vrijwilligersovereenkomst hebben ondertekend, kan door het bestuur een vrijwilligersvergoeding worden toegekend met inachtneming van het daarvoor bestaande fiscale kader.

Activiteitenverslag
Voor een verslag van de activiteiten verwijzen wij u naar de website alsmede naar het periodieke tijdschrift Mission Insight (digitaal via deze site te raadplegen).

Financieel verslag
Het publieke financiële verslag van de stichting bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten met een toelichting. Dit financieel verslag over 2013 tot en met 2018 is onder deze Link opgenomen.

 

 

 

 

 

 
Hoe word ik een VPE Zendeling?
 
Adopteer een zendeling
 
Hoe vormen we een thuisfront?
   VPE Facebook pagina   VPE rss pagina
© 2017 VPE Zending | Giften zijn welkom op: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE Zending | Disclaimer | Privacyverklaring | Sitemap