Machtiging

Geef op deze pagina een machtiging voor een SEPA incasso
Door invulling van dit formulier en door het akkoord geven middels de knop Versturen geeft u toestemming aan St. VPE Zending (stichting Opdracht tot Wereldzending) om de bank een (doorlopende) incasso-opdracht te geven een bedrag af te schrijven van genoemde bankrekening en aan uw bank om (doorlopend) een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig uw opdracht. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Postcode
Huisnummer
Toevoeging
Drie á vier keer per jaar sturen we post, waaronder het MissionInsight magazine.