Zendelingen login
Menu

Marcel en Lola de Jong

Thuisfront

   

Marcel studeerde Theologie en Geestelijke Verzorging MA aan de Universiteit van Utrecht en Lola Theologie BA, Missiologie MA in Indonesië. Ze hebben een dochter (Joëlle) van 16 (3e klas High School).

Marcel en Lola hadden allebei vanaf het begin van hun bekering al een visie voor de zending. Marcel liep vanuit theologisch-pastorale opleiding (CHE Ede) in 1997-98 stage in Papua, Indonesië en leerde naast het land ook Lola kennen en werd op beide verliefd. In 1999 zijn ze getrouwd en woonden nog 13 jaar in Nederland. Lola wilde eerst niet terug naar Papua, maar God veranderde haar hart en na een lange voorbereidingsweg met vele hobbels viel in 2011 uiteindelijk alles op z’n plek en zijn ze in 2012 uitgezonden.

Waar en hoe?

Sentani, Indonesië (provincie Papua, voormalig Nederlands Nieuw-Guinea en Irian-Jaya). Wij dienen de mensen hier met Bijbels-theologisch onderwijs via zowel de Theologische Hogeschool als ook op gemeente- en individueel niveau. Ook geeft Lola diverse vaardigheidscursussen aan vrouwen. 

De doelstelling is:

- inwoners van Papua, met name de autochtonen in een reddende- en levende relatie met hun Schepper en Verlosser brengen door het verlenen van Bijbelgetrouw onderwijs toe te rusten met praktische kennis en vaardigheden die hun in staat stellen om een leven te leiden tot eer van God.

-  dat ze zich kunnen ontplooien als succesvolle beheerders van God’s schepping als ook succesvol leiding te kunnen geven aan de vorming van de nieuwe generatie Christenen.

Zendingsveld

Indonesië is een land gelegen in Zuidoost-Azië. Het land bestaat uit een archipel van 17.508 eilanden en is daarmee 's werelds grootste eilandstaat. Het land grenst direct aan Papoea-Nieuw-Guinea, Oost-Timor en Maleisië. Andere landen die Indonesië omringen zijn Singapore, Brunei, de Filipijnen, Australië en de door India bestuurde Nicobaren.

Meer over Indonesië

Activiteiten

  • Theologisch onderwijs aan o.a. CAMA Theologische Hogeschool en Avondbijbelschool
  • Creativiteitscursussen voor vrouwencentrum van de Protestantse GKI kerken 
  • Bevrijdingspastoraat
  • Bijbelse seminars in stad-en binnenland
  • ‘Goed-Nieuws’ reizen in Papua binnenland en daarbuiten

Uitdagingen

Indonesië is het snelgroeiend en grootste moslimland ter wereld. Het heeft ca. 250 miljoen inwoners waarvan ca. 87% moslim en 10% Christen. Er is veel corruptie en frequente politieke instabiliteit, in het bijzonder in onze provincie (Papua). De vele mensenrechtenschendingen tegen de bewoners in combinatie met matig onderwijs en medische voorzieningen werken wantrouwen en ergernis tegen de overheid als ook moedeloosheid in de hand. Er liggen enorme uitdagingen voor overheid en de kerken in een supersnel veranderende wereld. Binnen slechts 50 jaar is er veel veranderd: van stenen tijdperk tot 4G internet, enorme HIV/AIDS- prostitutie, drank- en drugsproblematiek is ongekend. De kerken zijn vaak alleen druk met zichzelf: geld en onderlinge concurrentiestrijd.

Hierdoor verliest de kerk steeds meer terrein aan met name de moslims. Steeds meer van de 2e en 3e generatie Christenen zijn de Weg helemaal kwijtgeraakt en raken verstrikt in bovengenoemde problematiek. Ook sterven vele Papua’s op veel te jonge leeftijd. Oude, vaak occulte stamtradities en gebruiken zijn ook onder veel Papua-Christenen bezig met een revival en allerlei sektes duiken op. Er is een enorme behoefte aan goed Bijbelgetrouw onderwijs en training van praktische vaardigheden, in het bijzonder voor Papua-vrouwen.

 
Hoe word ik een VPE Zendeling?
 
Hoe vormen we een thuisfront?
 
Adopteer een zendeling
   VPE Facebook pagina   VPE rss pagina
© 2017 VPE Zending | Giften zijn welkom op: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE Zending | Disclaimer | Sitemap