Zendelingen login
Menu

Hans en Annemarie Colenbrander

Thuisfront

Addy Baksteen
0314-642088

   

In 2012 verhuisden Hans en Annemarie Colenbrander met hun 5 kinderen -na een jaar studie in Engeland- naar de Filipijnen. Hans is leerkracht en Annemarie verpleegkundige. Jarenlang was Hans werkzaam in het Nederlandse basisonderwijs. Onze drie kinderen Nina, Eva & Pepijn gaan in Manila naar een school voor zendingskinderen; Faith Academy.

Het begon allemaal met een oriëntatie op een mogelijk leven in de zending. Als onderdeel van die zoektocht gingen ze met vrienden mee voor een kort bezoek aan Manila. Na verschillende mogelijkheden en organisaties onderzocht te hebben, gaf God ons via het Bijbelvers ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u’ (Joh 20:21) de bevestiging de zending in te gaan. Na een korte studie op een bijbelschool in Engeland vertrokken ze naar de Filipijnen.

Annemarie werkt als verpleegkundige in een babyopvanghuis. Kinderen die te vondeling zijn gelegd of zijn verwaarloosd worden opgevangen (meestal) in afwachting van adoptie.

Hans werkt op Faith Academy, een school voor zendingskinderen. Hier wordt basis- en middelbaar onderwijs verzorgd, dat zendingskinderen voorbereidt op vervolgonderwijs in hun paspoortland.

Zendingsveld

De Filipijnen, officieel de Republiek der Filipijnen, zijn een republiek in Zuidoost-Azië. De archipel bestaat uit 7107 eilanden, waarvan de grootste twee Luzon en Mindanao zijn. Deze beide eilanden beslaan samen zo'n twee derde van de oppervlakte van het land, dat met ongeveer 300 000 km² ruim 7 maal zo groot is als Nederland en ruim 9 maal zo groot als België. De Filipijnen hadden bij de laatste census, in 2012, ruim 103 miljoen inwoners

Meer over Filippijnen

Activiteiten

  • Verwaarloosde en te vondeling gelegde baby’s en peuters zorg, aandacht en liefde geven en hen voorbereiden op een adoptie bij een ‘Voor-Altijd-Familie’.
     
  • Het Koninkrijk van God en de Grote opdracht bevorderen door middel van transformerend onderwijs met Christus als middelpunt. Faith Academy wil volgelingen van Jezus vormen (‘Een leven lang leren’) door dynamisch en relevant onderwijs te bieden, met name voor de kinderen van zendelingen.
     
  • Medische zorg en liefde geven in een tehuis voor verwaarloosde en afgestane baby’s en jonge kinderen.
     
  • Conrector en leerkracht op de Middle School Afdeling van Faith Academy in Manilla.

Uitdagingen

De Filipijnen is een arm land. Dat zorgt voor veel sociale en maatschappelijke problemen, onder andere ouders die niet (meer) voor hun kinderen kunnen zorgen. Die kinderen komen dan op straat terecht en soms ook in het babyhuis. Hun achtergrondverhalen zijn vaak schrijnend. Voor Annemarie is het een uitdaging om die kinderen de beste medische en emotionele zorg te geven met de mogelijkheden die we hebben.

Er wordt veel zendingswerk gedaan in de Filipijnen. Veel Filipino’s zijn katholiek, met animistische tintjes. Een vreemde mix. Er zijn in Manila veel zendelingen werkzaam in Bijbels onderwijs, kerkstichting en social justice om het evangelie van Jezus Christus met de Filipino’s te delen. 

Deze zendelingen kunnen hun belangrijke werk doen, mede doordat er een school is die hun kinderen voorziet van goed onderwijs (het Filipijnse onderwijssysteem sluit niet aan bij de Westerse vorm van onderwijs). Om deze school te runnen zijn zendelingen nodig die dit ondersteunende werk vormgeven. Hans maakt onderdeel uit van het onderwijsteam op de Middle School van Faith Academy.

Andere zendelingen in Filippijnen

 
Hoe vormen we een thuisfront?
 
Adopteer een zendeling
 
Hoe word ik een VPE Zendeling?
   VPE Facebook pagina   VPE rss pagina
© 2017 VPE Zending | Giften zijn welkom op: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE Zending | Disclaimer | Sitemap