Zendelingen login
Menu

Hoe word ik een VPE Zendeling?

We geloven dat God vandaag de dag nog steeds mensen roept om het Evangelie in een cross-culturele situatie te verkondigen. Jezus zelf deed het en zijn discipelen hebben niet geschroomd om zijn voorbeeld te volgen.

Neem bijvoorbeeld Filippus die zich naar Samaria begaf, of Petrus die de Joodse gewoontes opzij zette toen hij in gehoorzaamheid aan God het huis van Cornelias binnen ging. Door de eeuwen heen zien we mensen die voorbij hun eigen cultuurgrens trokken om het Evangelie te delen met mensen met een andere cultuur.  Ook Nederland is daar een vrucht van. En Nederland zelf heeft ook een rijke geschiedenis op het gebied van de zending.

We zien dat God reeds vele mensen in Nederland door de eeuwen heen heeft bewogen om voorbij de Nederlandse grenzen te gaan naar gebieden waar een andere taal gesproken wordt en andere gebruiken en gewoontes standaard zijn. We zijn dankbaar dat in de 21e eeuw door gaat. 
VPE Z wil dienstbaar zijn aan de gelovigen die zich door God geroepen weten om deze stap te zetten. Wij zijn daarom blij, als God tot jouw hart heeft gesproken en willen je de volgende stappen aanreiken om tot actie over te gaan:

Stap 1:   Roeping
De eerste stap op weg naar het zendingsveld is de roeping door de Here Jezus Christus. Zonder roeping loopt een uitzending alleen maar uit op een desillusie.

Stap 2:   Bevestiging
Als je je bewust bent van een roeping van God zal deze ook bevestigd worden. Bevestiging kan men ontvangen in de gemeente, d.m.v. prediking, gebed enz. Bevestiging door de gemeente is van het hoogste belang, omdat men een thuisgemeente nodig heeft. Een thuisfront en/of thuisfrontcommissie is onontbeerlijk als men zelf op zendingsveld is.

Stap 3:   Oriëntatie
Waar wil de Heer dat ik naar toe ga?

Verdieping in zending algemeen is noodzakelijk om je thuis te gaan voelen in de zending. Naar zendingsdagen toegaan, het opvragen en lezen van lectuur zijn mogelijkheden om dichter bij het zendingsveld te komen. VPE Z beveelt ook van harte een opleiding of training aan.

Stap 4:   Aanmelding
Schrijf een brief met je motivatie waarom je je wilt aansluiten bij VPE Z.. Stuur dit aan het Secretariaat. Je krijgt dan een aanmeldingsformulier retour. Op dit aanmeldingsformulier worden naast al je persoonlijke gegevens ook gevraagd naar referenties, VPE Z vindt het belangrijk om zoveel mogelijk te weten te komen over de aspirant-zendeling. Nadat referenties zijn ingewonnen is het tijd voor het eerste oriënterende gesprek.

Stap 5:   Acceptatie
Na het eerste gesprek wordt er door het bestuur van VPE Z de beslissing genomen over de acceptatie van de aspirant- zendeling/zendingswerker (al naar gelang theologische vooropleiding).

stap 6:   Aspirant-Zendeling/Aspirant-Zendingswerker
Bij een positieve beslissing ben je aspirant-zendeling/zendingswerker.

Er zal dan een tweede gesprek plaatsvinden over de opbouw van het thuisfront. In samenwerking met het bestuur zal een budget opgesteld worden. Dit kan even duren omdat er informatie op het zendingsveld moet worden ingewonnen of soms op de locatie onderzocht wordt hoeveel dit budget bedraagt. VPE Z hanteert het principe dat een zendeling pas weg mag als 80% van het budget is ingevuld d.m.v. schriftelijke toezeggingen en als er een thuisfront is opgebouwd van bidders en een contactpersoon of nog beter een thuisfront-commissie (TFC).

 
Adopteer een zendeling
 
Hoe vormen we een thuisfront?
 
Hoe word ik een VPE Zendeling?
VPE rss pagina
© 2017 VPE Zending | Giften zijn welkom op: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE Zending | Disclaimer | Sitemap