Zendelingen login
Menu

Over VPE Zending

VPE Zending stelt zich onder meer ten doel: Het verlenen van medewerking aan Nederlandse zendelingen in de verkondiging van het evangelie op bijbelse grondslag, evenals het bevorderen van dienst-verlening op medisch en sociaal gebied.

In Mattheus 28:19-20 zegt de Here Jezus Christus: "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld." (NBV)

Deze opdracht bepaalt:

Onze doelstellingen

Bereiken van alle mensen
We willen het evangelie van Jezus Christus verkondigen aan allen die Hem niet persoonlijk kennen, waar ook ter wereld en met gebruikmaking van alle mogelijke middelen.

Stichten van gemeenten 
Waar we kunnen willen we gemeenten stichten volgens het Nieuw Testamentische patroon.

Trainen van werkers 
We willen nationale werkers trainen om het evangelie van Jezus Christus te verbreiden onder hun eigen volk en naar andere volkeren.

Uitreiken naar de arme en lijdende mens 
We willen de noodlijdende mens dienen vanuit de barmhartigheid van Jezus Christus en hen uitnodigen Hem te volgen.

Onze boodschap

De Bijbel als uitgangspunt 
De Bijbel is het onfeilbaar, door Gods geïnspireerde Woord. Het is het zaad van de oogst, het brood voor de hongerige. Het is het licht dat Gods genade verkondigt en bevrijding voor een verloren wereld, die gebonden is door de duisternis van de zonde.

Bekrachtigd door de heilige Geest 
De heilige Geest overtuigt van zonde, geeft zekerheid over de vergeving van zonden, werkt vrede in het hart die alle verstand te boven gaat en Hij leidt ons in alle waarheid. Wij vertrouwen op de inspiratie van de heilige Geest waardoor onze boodschap wordt bekrachtigd, zodat het vrucht voort brengt zoals God heeft beloofd.

Christo centrisch 
Jezus is de Redder van de wereld. Hij gaf zijn leven aan het kruis om de mensheid te bevrijden van zonde. In de bewoording van de apostel Paulus is onze boodschap: "Jezus Christus - de gekruisigde" (1Corinthiërs 2:2 NBV) 

Onze werkwijze

Informeren en mobiliseren van gemeenten
Wij willen de gemeente van Jezus Christus in Nederland informeren en mobiliseren tot actieve betrokkenheid bij wereldwijde zending. Alle gemeenteleden willen we betrekken, mannen, vrouwen, tieners, jeugd en kinderen, om door middel van gebed en participatie zich in te zetten en ook financieel bij te dragen.

Zendelingen begeleiden en ondersteunen
Wij willen de zendelingen begeleiden en ondersteunen tijdens hun voorbereidings-, verblijfs- en vervolg fase van hun zendingswerk.

Giften

Help mee
U kunt financieel steunen door een eenmalig of maandelijks bedrag over te maken naar NL53 INGB 0000 1859 85 o.v.v. zending algemeen en/of o.v.v. naam zendeling.

 
Hoe word ik een VPE Zendeling?
 
Adopteer een zendeling
 
Hoe vormen we een thuisfront?
VPE rss pagina
© 2017 VPE Zending | Giften zijn welkom op: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE Zending | Disclaimer | Sitemap