Zendelingen login
Menu
Over VPE Zending
VPE Zending stelt zich onder meer ten doel: Het verlenen van medewerking aan Nederlandse zendelingen in de verkondiging van het evangelie op bijbelse grondslag, evenals het bevorderen van dienst-verlening op medisch en sociaal gebied.
Hoe vormen we een thuisfront?
In de zending is een belangrijke rol weggelegd voor mensen die zendelingen ondersteunen in het vervullen van hun roeping. Net zoals het belangrijk is dat de persoon in kwestie Gods roepstem verstaat en gaat.
Hoe word ik een VPE Zendeling?
We geloven dat God vandaag de dag nog steeds mensen roept om het Evangelie in een cross-culturele situatie te verkondigen. Jezus zelf deed het en zijn discipelen hebben niet geschroomd om zijn voorbeeld te volgen.
VPE rss pagina
© 2013 VPE Zending | Giften zijn welkom op: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE Zending | Disclaimer | Sitemap