Zendelingen login
Menu
Hoe word ik een VPE Zendeling?
We geloven dat God vandaag de dag nog steeds mensen roept om het Evangelie in een cross-culturele situatie te verkondigen. Jezus zelf deed het en zijn discipelen hebben niet geschroomd om zijn voorbeeld te volgen.
Hoe vormen we een thuisfront?
In de zending is een belangrijke rol weggelegd voor mensen die zendelingen ondersteunen in het vervullen van hun roeping. Net zoals het belangrijk is dat de persoon in kwestie Gods roepstem verstaat en gaat.
Adopteer een zendeling
VPE rss pagina
© 2017 VPE Zending | Giften zijn welkom op: NL53 INGB 0000 1859 85 t.n.v. VPE Zending | Disclaimer | Sitemap